O spoločnosti Eurosolution, s.r.o.

Poskytujeme služby pre stavebníctvo. Pôsobíme na Slovensku a vo Francúzsku, kde sa firme podarilo vytvoriť pevnú štruktúru serióznych zákazníkov a to hlavne na prestížnej Francúzskej riviére.

Sme tiež držiteľmi Povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pod číslom AA/2011/59042/18746/OPČSSZ.

Našimi typickými pracovníkmi sú

- zamestnanci v pracovnom pomere, ktorých v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce dočasne prideľujeme na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi,

- živnostníci, s ktorými právny vzťah upravujeme podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Zamestnancom dočasne prideleným k inému zamestnávateľovi garantujeme všetky náležitosti a podmienky práce patriace im podľa Zákonníka práce.

Spolupracujúcim živnostníkom hradíme okrem dohodnutej ceny služieb aj dopravu do miesta výkonu práce, ubytovanie a úrazové poistenie.

Registrácia záujemcov o pracovné pozície v našej databáze je bezplatná. Takisto obsadzovanie konkrétnych pracovných miest je bez poplatku.